By Yash Vijayvergiya, Institute of Law, Nirma University